Promocja 99 pln

REGULAMIN PROMOCJI „99pln – wyjazd do Rosji”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „99pln – wyjazd do Rosji” jest Aina Travel Sp. z o.o. właściciel strony transsyberyjska.pl z siedzibą w Krakowie, ul. Sereno Fenn’a 14/1, 31-143 Kraków.
2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „99pln – wyjazd do Rosji”.
3. Zasięg Promocji ogranicza się do osób zapisanych do newslettera transsyberyjska.pl. Do newslettera można się zapisać przez stronę www.transsyberyjska.pl lub www.blog.transsyberyjska.pl
4. Czas trwania Promocji jest nieokreślony.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Każdy klient, który zapisze się na newsletter transsyberyjska.pl ma możliwość skorzystania z Promocji.
2. Cena Promocji wynosi 99pln zamiast 150pln.
3. Promocja 99pln obejmuje: cenę pośrednictwa za uzyskanie wizy do Rosji, zakup biletów kolejowych oraz wystawienie niezbędnego ubezpieczenia.
4. Do ceny promocyjnej należy doliczyć:

  • obowiązkowe opłaty wizowe (opłata konsularna + obowiązkowa opłata centrum wizowego + ewentualnie Voucher turystyczny = 387pln)
  • ceny biletów na kolej
  • koszt ubezpieczenia do Rosji (w zależności od długości pobytu od 14 do 77pln)

5. Za pośrednictwem transsyberyjska.pl można też zarezerwować bilety lotnicze i kolejowe oraz noclegi. Koszty dodatkowych usług są wyłączone z promocji i będą liczone według standardowych stawek.
6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami obowiązującymi aktualnie w biurze i na stronie transsyberyjska.pl.

Postanowienia końcowe

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.