Polityka prywatności

Polityka prywatności bloga www.blog.transsyberyjska.pl („Blog”)

obowiązująca od dnia 25 maja 2018 r.

 

I. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Blogu blog.transsyberyjska.pl.

II. Administratorem danych osobowych zawartych na Blogu jest Aina Travel sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-710), przy ul. Ślusarskiej 6/4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000289903, NIP: 6762359257, Regon: 120556842, tel. +48 12 422 22 09, e-mail: bok@aina.pl. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Agnieszka Chrzanowska, e-mail: a.chrzanowska@rpac.pl

III. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych.

IV. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

V. Blog realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”],
  2. poprzez narzędzia marketingowe, takie jak Facebook Pixel, Google AdWords [patrz polityka plików „cookies”]

VI. Blog zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

VII. Dane osobowe będą przechowywane w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych do czasu odwołania zgody na przetwarzanie w tym celu.

VIII. Osobie fizycznej której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia ogólnego (RODO).

IX. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

X. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności bloga, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego bloga internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

XI. Na Blogu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Bloga i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Blog. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

XII. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w punkcie II powyższego regulaminu.